Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ.

Συλλογή & Χρήση Προσωπικών Στοιχείων

Το prikon.gr σέβεται και εφαρμόζει το σύνολο του Νομοθετικού Πλαισίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9331

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου σας ενημερώνουμε ότι μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας συλλέγουμε τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο

  • Διεύθυνση (και ταχυδρομικό κώδικα)

  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  • Email

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο, αντί για απόδειξη, συλλέγουμε επιπλέον και:

  • ΑΦΜ

  • ΔΟΥ

Το prikon.gr, ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το prikon.gr ποτέ δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.
Το prikon.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.
Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.